Sektörün sorunları ve son dönemde ülke ekonomisindeki yeri hakkında değerlendirmelerde bulunan Özkan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimde ve sanayide milliyetçi olmak gerektiğini anlatarak yerli malı kullanarak ülke kalkınmasında rol alınması gerektiğine işaret etti.

Ayakkabıcılığın, Ahi teşkilatlarımızın, lonca geleneğimizin ve dolayısıyla da Denizlimizin geçmişten günümüze en eski meslek gruplarından biri olduğunu vurgulayan Özkan:

"Ayakkabıcılık sektöründe gelişen teknolojiyle birlikte bir taraftan kalite artarken diğer yandan da ucuz ayakkabı üretimi adı altında haksız rekabetin ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bu nedenle meslek mensuplarının haksız rekabetten korunması, ayakkabıcılık mesleğinin geleceğe taşınması açısından önem arz ederken diğer yandan da vatandaşlarımızın sağlığının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Ayakkabıcı esnafımızı haksız rekabetten koruyacak yeni meslek mensupları yetiştirecek ve vatandaşlarımızın sağlıklı ayakkabı kullanımını hayata geçirecek tedbirleri almaya devam edeceğiz."diye belirtti.

Denizli'de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını takip ettiğini belirten Özkan, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların birlikte yaptıkları çalışmaların daha etkili ve başarılı olduğunu ifade ederek Oda olarak yapacakları çalışmalarda onlara destek olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.